KVELDSBIBELSKOLE


Velkommen til kveldsbibelskole i høst!

Annenhver onsdag kveld i høstsemesteret blir det bibelskole i Professor Schyttes gate 3 (P3). Lærere blir Frode Hansen, pastor i Bykirka, og Steinar Slotten, pastor i Betania Fauske. Velkommen til å bli med!

steinar_slotten_porttrett2
Steinar Slotten tar oss med gjennom Paulus’ liv med utgangspunkt i Apostlenes gjerninger, et tema han har undervist om i mer enn 25 år . Du vil få en ny dimensjon og forståelse av  store deler av Apostelgjerningene, og bakgrunnsstoff for alle hans brever. Bortsett fra Jesus selv, har få satt slike spor etter seg som Paulus. 13 av 27 bøker i det Nye Testamente (NT) er skrevet av ham. Ut i fra disse kildene forsøker Steinar å tegne et bilde av Paulus og følge etter i hans egne fotspor, fra hans fødsel til han led martyrdøden i Rom.

frodeh_port
Frode Hansen vil ta for seg gavene i NT, som er helt sentrale i nytestamentlig menighetsliv. I den grad vi forstår dem og verdsetter dem, vil de kunne være en kilde til velsignelse og vekst, både personlig, og ikke minst i menigheten. Undervisningen tar for seg hvordan og hvorfor den treenige Gud gir sine gaver, måten de fungerer på, og hvordan du kan oppdage og ta i bruk gavene i ditt eget liv.

 

 


Kveldsbibelskolen har følgende program:

18.00 – 18.15: Bønn/lovsang
18.15 – 19.00: Undervisning
19.10 – 19.55: Undervisning
20.05 – 20.50: Undervisning
21.00 Avslutning

I pausene er kaffe/te/litt å bite i tilgjengelig.

Datoer i høst:
29. august: Apostlenes Gjerninger – en reise i Paulus’ fotspor, del 1 (Slotten)
12. september: Apostlenes Gjerninger – en reise i Paulus’ fotspor, del 2 (Slotten)
26. september: Gavene i NT – Tjenestegavene (Hansen)
10. oktober: Apostlenes Gjerninger – en reise i Paulus’ fotspor, del 3 (Slotten)
24. oktober: Gavene i NT – Motivasjonsgavene (Hansen)
14. november: Apostlenes Gjerninger – en reise i Paulus’ fotspor, del 4 (Slotten)
28. november: Apostlenes Gjerninger – en reise i Paulus’ fotspor, del 5 (Slotten)
12. desember: Gavene i NT – Nådegavene (Hansen)

Pris:
Før 20. august kr. 550,-/ etter 20. august kr. 750,- (inkl. kompendier og kaffe/te).
Betales til kontonummer 4509.24.95063. Merk med «Fornavn Etternavn» + «Kveldsbibelskole».
NB! Påmeldingen er gyldig når beløpet er innbetalt.

Påmelding:
Benytt skjema under, eller send SMS til 994 94 134 med tilsvarende informasjon.

Ja, jeg blir med på kveldsbibelskole!