Vi har blitt flerstedskirke!

Sommeren 2020 slo Bykirka Bodø og Betania Fauske seg sammen til å bli èn menighet på to steder, under navnet Bykirka. På Fauske finner du oss fortsatt i Kopparveien 16, både søndager og ellers i uka. Vi inviterer deg til å fortsette til ny nettside for Bykirka der du vil finne mer informasjon. Vi har også laget en arkivside med litt av historien fra virksomheten på Fauske i tidligere år.