KVELDSBIBELSKOLE

KVELDSBIBELSKOLENytt år, nye muligheter – også til å gå på kveldsbibelskole!

Vi gleder oss til et spennende semester hvor vi har fokus på å utruste deg som troende, disippel og bibelleser i 2020. Flere av lærerne er «spesialister» på sitt felt, og de vil gi deg gode og viktige input som du vil ha stort utbytte av. Vi tror at Bibelen er for både hjerte og hjerne, og at troen gir en åndelig, men samtidig praktisk og hverdagslig ballast. Gjennom undervisningen ønsker vi å bidra til en godt forankret tro i møte med livets og tidens mange utfordringer.

Du er varmt velkommen, enten du har vært elev tidligere, eller er helt ny. Vi tror du raskt vil erfare at god og relevant undervisning, koblet med et varmt og trivelig miljø, er en meget god investering. Scroll nedover for mer info.

Oppstart blir onsdag 15. januar – vi ses!«Hjelpe mennesker DYPERE inn i Guds Ord,

slik at de grunnfestes, får en BREDERE horisont,

ser at de lever for en HØYERE hensikt, og gjennom

det kan nå LENGER i liv og i tjeneste»


LÆRERE OG TEMA

 

frodeh_portrett2

Frode Hansen er pastor i Bykirka og leder for Bibelskolen i Bodø. Flyttet til Bodø sammen med kona Anne Lise og de to barna deres i 2004 for å plante menighet. Etter en fusjon med en annen menighet i byen, ble Bykirka startet i 2007. Er utdannet lærer og har jobbet mange år i skoleverket ved siden av pastorgjerningen. Frode vil undervise om sex og samliv, samvittighetens plass og lidelsens gåte.

 

steinarslotten1

Steinar Slotten er pastor i Betania Fauske. Han har lang fartstid som bibellærer, og tidligere som rektor på bibelskole. Gift med Torill og far til fire. Kom til Fauske i 2009, hvor han har ledet menigheten gjennom en revitaliseringsprosess til å bli en blomstrende flergenerasjonsmenighet. Steinar vil undervise om bibelbruk og bibelsyn. Han tar blant annet for seg de ulike norske bibeloversettelsene vi har i dag, og søker å bevisstgjøre deg som bibelleser.

 

lindahaukland2
Linda Helen Haukland
er en av lederne i Bykirka, gift med Anders og mor til tre. Hun er historiker og sosiolog, og forsker blant annet på Hans Nilsen Hauge og haugianerne. Til daglig jobber hun som førstelektor på førskolelærerutdanningen ved Nord Universitet. Linda har vært forkynner i mange år, og jobbet som redaktør og journalist. Hennes tema handler om Gud som virksom i historien, og hva det gjør med vår forståelse av ham og det som skjer. 

 

dag_oyvind_jul
Dag Øyvind Juliussen
er nasjonal direktør for ICEJ Norge (International Christian Embassy Jerusalem). Gift med Ingunn og sammen har de tre barn. Han har et sterkt engasjement for Israel, og har produsert flere hundre radio- og TV-program, deltatt i debatter og besøkt menigheter, skoler og bibelskoler med undervisning og forkynnelse. Dag Øyvind vil undervise om Israels plass og betydning, ikke bare i lys av Bibelen, men også folkerettslig og historisk.

 

kjetilholen1

Kjetil Holen er pastor i Betel Mosjøen, som også er hjembyen hans. Etter en del år sørpå, hvor han blant annet var medpastor og bibellærer, flyttet han nordover igjen sammen med kona Monica og deres to barn. Sammen opplever de et kall til tjeneste i byen midt i Norge. Kjetil er en dyktig bibellærer og har besøkt oss tidligere. Vi ser fram til å høre ham undervise om hvordan Den Hellige Ånd og Guds Ord virker sammen i vårt liv som troende.

 

per_pers
Per Persson
er med i lederskapet i Narvik Misjonskirke. Svensk, men har bodd i Norge i mange år, utdannet kjemiker og jobber som lektor på Universitetet i Tromsø sin avdeling i malmbyen. Sammen med kona Hanna har han to barn. Per underviser og holder seminarer, blant annet om trosforsvar (apologetikk), som han nå altså skal ha i Bodø. Bli trygg i troen og se de mange gode og holdbare argumentene for Gud og et kristent verdensbilde.

 

frank_ch

Frank Christoffersen er en av lederne i Bykirka, gift med Kristin og har tre sønner. Han har pedagogisk og økonomisk-administrativ utdanning, og har i mange år arbeidet som lektor med institusjonsundervisning i barne- og ungdomspsykiatrien og i voksenopplæring. Bortsett fra å være en dyktig bibellærer, er han også over snittet fysisk aktiv og en ivrig maratonløper. Frank vil undervise om et sunt kristenliv i lys av at vi både er ånd, sjel og kropp.

 


PROGRAM

15. januar: Bibelbruk og bibelsyn (Slotten)
29. januar: Bibelbruk og bibelsyn (Slotten)

12. februar: Sex og samliv (Hansen)
26. februar: Historiens Gud (Haukland)

11. mars: Apologetikk – trosforsvar (Persson)
25. mars: Ordet og Ånden (Holen)

15. april: Samvittighetens plass (Hansen)
29. april: Israel i går, i dag og i morgen (Juliussen)

13. mai: Et sunt kristenliv (Christoffersen)
27. mai: Lidelsens gåte  (Hansen)


TIMEPLAN 

18.00 – 18.10: Velkomst/bønn
18.10 – 18.55:
Undervisning
19.10 – 19.55:
Undervisning
20.10 – 20.55:
Undervisning
21.00
Avslutning

 

ADRESSE

Professor Schyttes gate 3 (P3)

(inngang fra Dronningens gate)

 


PRIS

Kr 550,- ved påmelding innen 31. desember
kr 700,- fra og med 1. januar
(inkluderer kompendier og enkel bevertning)

 

PÅMELDING

Påmeldingen er nå stengt. Velkommen neste semester!

 


KONTAKT OSS GJERNE!

Ring 994 94 134 eller benytt skjemaet under (NB! Husk å oppgi e-postadresse dersom du ønsker at vi skal svare på din mail).