FLERSTEDSKIRKE


VI BLIR FLERSTEDSKIRKE!

I et halvt års tid har Bykirka i Bodø og Betania Fauske vært i en prosess for å gå sammen og bli èn kirke. Menighetene vedtok et ønske om sammenslåing med stort flertall i sine årsmøter i februar, og i løpet av sommeren skjer det konkret.

Menighetene har hatt en del med hverandre å gjøre gjennom flere år. Pastorene har forkynt i hverandres menigheter og vi har vært på menighetsturer sammen. Siden januar har pastor Frode Hansen fra Bykirka vært vikar for pastor Steinar Slotten i Betania. I denne perioden har vi hatt gudstjenester med samme forkynnelse og delvis lovsangskrefter, søndag formiddag på Fauske og ettermiddag i Bodø. Vi har også hatt en del fellesgudstjenester, også i koronatiden, hvor vi i flere uker har hatt nettgudstjenester via Zoom. Lederskapene har jobbet godt sammen, og prosessen har vært spennende.

En flerstedskirke er èn kirke med forsamlinger på flere steder. Etter sammenslåingen blir vi Bykirka, bestående av to forsamlinger – Bykirka Bodø og Bykirka Fauske. Frode Hansen blir pastor for flerstedskirka.

Tanken om flerstedskirke kan være ny og utfordrende for noen. Samtidig ser vi både internasjonalt og her til lands at dette er noe som brer om seg. Flerstedskirker oppstår både ved at man planter nye kirker, men stadig mer også gjennom sammenslåinger. Styrken og gevinsten oppleves som mye større enn det man mister, ressurser samles og man frigjøres enda mer til å nå ut i lokalsamfunnene sine.

Historisk har det alltid vært en tydelig link mellom pinsemenighetene i Bodø og Fauske, og vi tror at sammenslåingen vil gi synergier og skape nye muligheter. Vi er spente på veien videre sammen, og tror Gud har mye godt i vente for oss og for byene våre!


Foto: Bodø (ukjent), Fauske (Fotograf Holst)