JESUS OG DU

JESUS OG DU
Vi er vant til stor valgfrihet her til lands – og det er oftest et gode. Små og store valg vi foretar, blir til slutt summen av våre liv. Det desidert viktigste valget handler om Jesus og deg.

Bibelen sier at lenge før du ble født, tenkte Gud på deg – ja, ikke bare det – Han valgte deg! Du er skapt av Ham og designet for å kjenne Ham. Det gjelder alle mennesker. Da Adam og Eva valgte å ikke lyde Gud i Edens hage, ga det store konsekvenser for oss alle. Synd kom inn i verden, og synden skiller oss alle fra Gud. Det handler ikke mest om alle de gale tingene vi gjør, men at vi i bunn og grunn så lett velger å ikke tro på Gud. Og det får konsekvenser. Ingen av oss er bedre enn noen andre på dette området – vi trenger alle hjelp.Da Jesus kom, var det dette han kom for å ordne. Han levde et liv vi aldri kunne leve. Jesus var uten synd. Derfor kunne han, og bare han, åpne veien til Gud igjen. Da Han ble dømt til å dø på korset, tok Han vår plass. Vi var skyldige, men Han døde vår død. Et av de sterkeste uttrykkene for Guds kjærlighet til oss er nettopp dette, at Han valgte å la Jesus dø for våre synder. Så stod Han opp igjen og overvant en gang for alle synden og døden.

De gode nyhetene i Bibelen er derfor at Jesus er veien til Gud. Den er åpen for alle, og vi kan få tilgivelse og fred med Gud i hjertene våre. Det skjer når i tror på Jesus. Tro er en overbevisning, ikke en antakelse. Hvis du kjenner denne overbevisningen i hjertet ditt – at du trenger hjelp, og at det Jesus gjorde, det gjorde Han for deg – da er du ved et punkt der livets viktigste valg kan tas. Si ja til Jesus! Inviter Ham inn i livet ditt, og legg det gamle bak deg.Du kan for eksempel be denne bønnen:

Jesus, jeg trenger deg.
Jeg har gått min egen vei og har slik syndet mot deg.
Jeg takker deg for at du døde på korset og sto opp igjen for min skyld.
Tilgi meg min synd. Nå åpner jeg døren til mitt hjerte og tar imot deg og det du har gjort for meg.
Jesus, jeg ber om at du skal være min Herre, og at du skal ta over styringen i mitt liv.
Takk for at du tar imot meg akkurat nå.
Amen.Gratulerer!

Hvis du ba denne bønnen ærlig fra hjertet ditt, sier Bibelen at du er et Guds barn. Du har startet en spennende vandring med Jesus. Bli bedre kjent med Ham gjennom å lese i Bibelen og be til Ham. Vi vil også oppmuntre deg til å finne en kirke du kan være en del av.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker det. Bor du et annet sted, hjelper vi deg gjerne å finne en kirke i nærheten av deg.