Jesus og du

Vi er vant til stor valgfrihet her til lands – og det er oftest et gode. Små og store valg vi foretar, blir til slutt summen av våre liv. Det desidert viktigste valget handler om Jesus og deg.

Bibelen sier at lenge før du ble født, tenkte Gud på deg – ja, ikke bare det – Han valgte deg! Du er skapt av Ham og designet for å kjenne Ham. Det gjelder alle mennesker. Da Adam og Eva valgte å ikke lyde Gud i Edens hage, ga det store konsekvenser for oss alle. Synd kom inn i verden, og synden skiller oss alle fra Gud. Det handler ikke mest om alle de gale tingene vi gjør, men at vi i bunn og grunn så lett velger å ikke tro på Gud. Og det får konsekvenser. Ingen av oss er bedre enn noen andre på dette området – vi trenger alle hjelp.

De gode nyhetene i Bibelen er derfor at Jesus er veien til Gud. Den er åpen for alle, og vi kan få tilgivelse og fred med Gud i hjertene våre. Det skjer når i tror på Jesus. Tro er en overbevisning, ikke en antakelse. Hvis du kjenner denne overbevisningen i hjertet ditt – at du trenger hjelp, og at det Jesus gjorde, det gjorde Han for deg – da er du ved et punkt der livets viktigste valg kan tas. Si ja til Jesus! Inviter Ham inn i livet ditt, og legg det gamle bak deg.

Du kan for eksempel be denne bønnen:

Jesus, jeg trenger deg.
Jeg har gått min egen vei og har slik syndet mot deg.
Jeg takker deg for at du døde på korset og sto opp igjen for min skyld.
Tilgi meg min synd. Nå åpner jeg døren til mitt hjerte og tar imot deg og det du har gjort for meg.
Jesus, jeg ber om at du skal være min Herre, og at du skal ta over styringen i mitt liv.
Takk for at du tar imot meg akkurat nå.
Amen.