Jesus synlig og tilgjengelig

Det er med glede vi innbyr til et nytt semester med kveldsbibelskole! Vi tror at undervisningen disse sju mandagskveldene vil gi deg verdifull og nyttig input som en troende, både i liv og i tjeneste. 

Start video

Kalender

Førstkommende arrangement:

 • Pinsegudstjeneste med Øystein Gjerme

  mandag 29. mai | 17:00 - 18:30
  Folkets Hus, Prinsens gate 115

  Felles for Bykirka, Filadelfia og Familiekirka

 • Pinsegudstjeneste med Øystein Gjerme

  mandag 29. mai | 17:00 - 18:30
  Folkets Hus, Prinsens gate 115, Bodø

  Felles for Bykirka, Filadelfia og Familiekirka

siste Podcast

Hør flere taler her, eller finn oss på Spotify!

Kveldsbibelskole 2023

Det er med glede vi innbyr til et nytt semester med kveldsbibelskole! Vi tror at undervisningen disse sju mandagskveldene vil gi deg verdifull og nyttig input som en troende, både i liv og i tjeneste. Du får høre fra dyktige og engasjerte lærere.

Les mer »

Om oss

Bykirka ønsker å være en kirke for byen, en kirke hvor mennesker kan høre om, og oppleve Gud. Vi har ulike aktiviteter, men alt har som utgangspunkt at vi tror på en Gud som vil oss det beste.

Gjennom troen på Jesus er livet med Gud tilgjengelig for alle mennesker. Dette er gode nyheter – og derfor ønsker vi å gjøre Jesus synlig og tilgjengelig for folk flest.

Bykirka er en flerstedskirke, og du finner oss både i Bodø og på Fauske. I Bodø ligger hovedbasen vår i Professor Schyttes gate 3 (P3), og her skjer det litt av hvert gjennom uka. Hver søndag feirer vi gudstjeneste i Folkets Hus (hvis ikke annet er oppgitt). På Fauske finner du oss i Kopparveien 16, både søndager og ellers i uka. Lokalet tilhørte tidligere Pinsemenigheten Betania Fauske, som etter en sammenslåing sommeren 2020, ble til Bykirka Fauske.

Bykirka består av mennesker i ulike aldre, med ulike bakgrunner og i ulike livssituasjoner. Sjekk ut hva som skjer og hold deg oppdatert gjennom kalenderen vår. Vi håper å se akkurat deg!

Bykirka er en del av Pinsebevegelsen i Norge.

Vi ser en kirke

FOR GUD

fordi Han er sentrum for alt. Det er en kirke fylt av mennesker som elsker og tilber Gud med hengivenhet, har et sterkt Jesus-fokus i livene sine og forstår at de sammen er en bolig for Gud.

MED FOKUS PÅ MENNESKER

fordi mennesker er sentrum for Guds kjærlighet. Det er et åndelig hjem hvor mennesker kommer til tro, grunnfestes i Ham og bygger varme relasjoner, et sted som gir tilhørighet og mulighet for å tjene.

MED HJERTE FOR BYEN

fordi Gud elsker byen og alle som bor der. Det er en kirke som søker byens beste gjennom å være en positiv faktor og en pådriver for det gode. Den er relevant fordi behov møtes og Guds kjærlighet kommuniseres på en praktisk måte.

MED TRO PÅ DEN NESTE GENERASJONEN

fordi barn og unge er framtidens, men også nåtidens kirke. Det er en moderne kirke som inkluderer og når den unge generasjonen på en aktuell måte, og er et miljø hvor barn og unge trives, bygges og forløses.

SOM BRER SEG UT

fordi Guds rike er ekspanderende av natur. Det er en base for evangeliet i nord, hvor mennesker utrustes til å bre ut Guds rike gjennom evangelisering, misjon og menighetsplanting, og til å påvirke sin verden på en positiv måte.

Delta

Jesus og du

Vi er vant til stor valgfrihet her til lands – og det er oftest et gode. Små og store valg vi foretar, blir til slutt summen av våre liv. Det desidert viktigste valget handler om Jesus og deg.

Bibelen sier at lenge før du ble født, tenkte Gud på deg – ja, ikke bare det – Han valgte deg! Du er skapt av Ham og designet for å kjenne Ham. Det gjelder alle mennesker. Da Adam og Eva valgte å ikke lyde Gud i Edens hage, ga det store konsekvenser for oss alle. Synd kom inn i verden, og synden skiller oss alle fra Gud. Det handler ikke mest om alle de gale tingene vi gjør, men at vi i bunn og grunn så lett velger å ikke tro på Gud. Og det får konsekvenser. Ingen av oss er bedre enn noen andre på dette området – vi trenger alle hjelp.

Kveldsbibelskole

Å sette av tid til å studere og dykke ned i Bibelen, gjør noe med deg over tid. Bibelskolen i Bodø drives for tiden som en kveldsbibelskole med undervisning annenhver mandag. Velkommen til et positivt miljø, der du gjennom solid bibelundervisning og vennskap med andre troende, vil få hjelp til å vokse som en kristen!